Casa Cultural de Galicia "As Burgas" de Éibar

Segundo os estatutos vixentes os fins desta asociación son:

* Promover e difundir a cultura en xeral, e particularmente a cultura galega, a través de diversas actividades: conferencias, proxeccións, excursións, campionatos, adquisición de libros, exposicións, etc.